REFERENCE
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Po vyučení automechanikem a absolvování střední školy jsem 12 let pracoval jako vedoucí úseku servisních služeb v autoservisu. V průběhu těchto let jsem získal odborné a technické znalosti, které jsou nezbytné pro kvalifikovanou práci soudního znalce.

V roce 1999 jsem po úspěšném složení zkoušky z technických znalostí byl jako jeden z prvních v ČR jmenován společností CITROËN ČR TECHNIKEM EXPERTEM automobilky CITROËN.
Diplom Citroen
V roce 2004 jsem absolvoval postgraduální studium technického znalectví na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně v oboru ekonomika, ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělská a manipulační technika.

V roce 2006 jsem byl jmenován znalcem rozhodnutím Krajského soudu v Brně pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací motorová vozidla, stroje a zařízení, zemědělská a manipulační technika rozšířené v roce 2012 o obor strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, se specializací autoopravárenství a technický stav motorových vozidel.