NABÍDKA SLUŽEB
NABÍDKA POKSYTOVANÝCH SLUŽEB
Poradenství, oceňování, konzultace, technické posudky o cenách motorových vozidel, strojù a zařízení, zemědělské a manipulační techniky k:
 • Zajištění leasingu, zpětného leasingu.

 • Zajištìní úvěru (zástavní úkon).

 • Stanovení cen při prodeji, nákupu a pro podnikatelské účely (vyřazení z účetní evidence).

 • Pořízení předmětu (zahrnutí do účetní evidence).

 • Stanovení výše škody, nákladù na opravu, výše majetkové újmy i pro jednání s pojišťovnou při pojistné události.

 • Majetkoprávní spory.

 • Ocenění předmětů při rozdělení, sloučení a transformaci společnosti.

 • Navýšení jmění společnosti.

 • Ocenění předmětů pro účely konkurzního řízení, nebo likvidace.

 • Ocenění pro daňové účely.

 • Vyřízení pozůstalosti - dědictví.